Chyba aplikace


Byla zachycena neočekávaná výjimka, doporučujeme zavřít prohlížeč a opakovat akci znovu.
Pokud problémy přetrvají, kontaktujte, prosím, technickou podporu

Popis chyby:

Illegal characters in path.

StackTrace:

at System.IO.Path.CheckInvalidPathChars(String path, Boolean checkAdditional) at System.IO.Path.InternalCombine(String path1, String path2) at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.GetFullSearchString(String fullPath, String searchPattern) at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1..ctor(String path, String originalUserPath, String searchPattern, SearchOption searchOption, SearchResultHandler`1 resultHandler, Boolean checkHost) at System.IO.Directory.GetFiles(String path, String searchPattern) at WebCtrlLib.ImgNavBar.CreatePictureList() at WebCtrlLib.ImgNavBar.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)